Afvalbeleid Nieuwpoort

Zoals U wellicht al weet mogen voortaan voor restafval enkel nog transparante zakken gebruikt worden.

In deze zakken mag ook geen PMD incl. plastiekverpakkingen meer aanwezig zijn.

Mogen wij U vragen deze richtlijnen heel strikt op te volgen, niet in het minst om ecologische redenen maar tevens omdat er sprake is van extra controles en hoge boetes.

Wij zullen niet anders kunnen dan deze aan de overtreders door te rekenen.

Transparante toeknoopbare zakken zijn te bekomen in het havenkantoor. Wij verkopen ze per 10 STUK à € 5 incl. btw, ttz € 0,50 per zak.

Sedert enkele weken hebben we ook een performantere camerabewaking.

Gelieve ons daarnaast ook iedere anomalie te melden, gaande van:

- storten door NIET KLANTEN  

- achterlaten van materiaal anders dan restafval, PMD, papier & Karton, glas

- het deponeren in de verkeerde container bvb plastiekverpakking bij restafval

- Het niet correct afsluiten van de schuifpoort, ook het onderste grendeltje dicht schuiven om te vermijden dat de poort kapot waait

Eveneens verzoeken wij U het karton plat te drukken of te verscheuren

Deze ecologisch verantwoorde handelswijze zal er voor zorgen dat de factuur voor afvalbeleid onder controle blijft.

Mogen wij op eenieders medewerking rekenen om op voorhand te sorteren, alles netjes te houden en onregelmatigheden aan de havenmeester(s) te signaleren.

Dank voor uw begrip en medewerking.