Nieuws en actueel

2023.10.02: De Vlaamse Waterweg deelt ons mee:

Bij deze willen we u laten weten dat de geplande baggerwerken op het kanaal Ieper-IJzer zullen starten begin november. Deze ingrijpende werken zullen het varen naar en van de jachthaven in Ieper grotendeels beperken en soms verhinderen gedurende de periode van de werken. Hier is een tijdspanne voorzien vanaf 2/11/2023 t.e.m. 31/01/2023.

De werken worden uitgevoerd vanop het water met sliboverslag aan de Oostkaai t.o.v. de site van Delva shopping, Rechter Oever Kanaal Ieper-IJzer.

In eerste instantie wordt de haven integraal aangepakt en dienen de aanwezige schepen te worden verlegd. Afhankelijk van de vooruitgang van de werken en het succes van de aanpak kunnen die schepen dan terug komen in de mate dat de mobiele werfzone zich verplaatst.

Dus deze werfzone (ponton met kraan, duwboot, slib-bak en toebehoren) zal afwaarts langs het kanaal het baggeren realiseren.

Belangrijk is dat de overslagplaats aan de Oostkaai gedurende heel deze periode constant zal gebruikt worden door de aannemers en vrij moet blijven.

De werkdagen zijn van maandag t.e.m. vrijdag tussen 6:00 en 18:00.

De aannemer vraagt stremming aan gedurende de gehele periode van de werken, dit tussen de kop van de haven (Ligplaats Ieper LO kmp 0.0) en de brug N38 (Kanaal Ieper-IJzer km 1.5).

Vriendelijke groeten

Benedikt Haerynck

sectorverantwoordelijkeBeheer

De Vlaamse Waterweg nv


2023.09.30: De Vlaamse Waterweg deelt ons hun hinderkalender mee. In oktober  zijn diverse werkzaamheden voorzien langs de Plassendalevaart. Deze zijn te raadplegen op: www.visuris.be/scheepvaartberichten


Beste skipper,

De firma BLACKTON is in opdracht van de VLAAMSE WATERWEG begonnen met vervanging van de planken op ponton A.

Het worden dikke VOLLE PLANKEN van Belgische makelij i.p.v. de holle dunnen planken. Ook aan de bevestiging van de planken wordt extra aandacht geschonken. De werkzaamheden zullen ongeveer 60 werkdagen in beslag nemen; veel zal natuurlijk afhangen van de weersomstandigheden.

U hoeft uw boot niet te verplaatsen.

Gelieve wel de voorste plaatsen van parking A tijdens de werkzaamheden niet te bezetten met uw wagen, maar dus vrij te laten voor de trailers en de camionette van de aannemer (zie foto).

Dank voor uw begrip, uw medewerking en … uw geduld!


Maximum snelheden op de Vlaamse Waterwegen.

BINNEN DE HAVEN: MAX 3 KM/H !

A. IJZER

1. Ijzer van de Franse grens tot Lo-Fintele ( 12.6 km ): max 6 km/h

2. Van Lo-Fintele tot Hoge Brug te Diksmuide ( 13.6 km ): max 8 km/h

3. Van Hoge Brug te Diksmuide tot Nieuwpoort ( 17.7 km ): max 10 km/h

B. KANAAL VAN IEPER NAAR DE IJZER

1. Vanaf Ieper tot Ijzer (15.2 km ): max 7 km/h

C. KANAAL PLASSENDALE – NIEUWPOORT

1. Vanaf Kanaal Gent – Nieuwpoort (21 km ): max 9 km/h

D. KANAAL NIEUWPOORT – VEURNE - DUINKERKE

1. Vanaf Nieuwpoort tot Franse grens ( 18.9 km ): max 7 km/h

E. LOKANAAL

1. Van begin tot einde ( 14.5 km ): max 6 km/h

F. LEIE

1. Franse grens tot  Deinze: ( 36.5 km ): max 12 km/h

2. Van Deinze tot Astene ( 4.8 km ): max 7 km/h

3. Van Astene tot aan de Ringvaart ( 20.1 km ): max 8 km/h

G. KANAAL VAN ROESELARE NAAR DE LEIE

1. ( +/- 16 km ): max 10 km/h

H. AFLEIDINGSKANNAL VAN DE LEIE

1. TUSSEN Deinze en het Kanaal Gent – Oostende ( 24km ): max 12 km/h

I. KANAAL VAN GENT NAAR OOSTENDE

1. Van de Ringvaart rond Gent tot het afleidingskanaal van de Leie  ( 11.6 km ):  max 12 km/h

2. Van het afleidingskanaal van de Leie tot de Dammepoortsluis Brugge ( 42.2    km ): max 10 km/h

3. Van de Dammepoortsluis Brugge tot het Kanaal Plassendale – Nieuwpoort (  11.0 km ): max 12 km/h


In het restaurant Neptunus gelegen op het gelijkvloers van het havengebouw bent U van harte welkom en kan U genieten van een korting van 15% op de tarieven zoals vermeld op de kaart. Dit aanbod is zowel geldig voor skippers met een vaste ligplaats als voor skippers bezoekers, voor die laatste mits het voorleggen van hun overnachtingsbewijs.

Ook kinderen zijn welkom, waarbij van de ouders of begeleiders verwacht wordt dat zij zich correct gedragen, zodat andere klanten niet gestoord worden.


2023.07.14: DE VLAAMSE WATERWEG DEELT MEDE:

Indien De Vlaamse Waterweg ten gevolge van aanhoudende droogte genoodzaakt wordt om, conform het “Reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste” dat op 30/04/2021 aan de Vlaamse Regering werd meegedeeld, een waterbesparende maatregel in te voeren waarbij pleziervaart enkel samen met beroepsvaart kan geschut worden, zal De Vlaamse Waterweg de getijdesluizen (Duffelsluis, Benedensluis, sluis Klein-Willebroek, sluis Wintam, sluis Dendermonde, Gravensas, Veurnesas en de Kattendijksluis) voor pleziervaart toch blijven bedienen in een getijdevenster voor en na hoogwater :

 

  • Duffelsluis (1uur voor en na hoog water)
  • Benedensluis Mechelen (1,5uur voor en na hoog water)
  • Sluis Klein-Willebroek (1uur voor en na hoog water)
  • Sluis Wintam (1uur voor en na hoog water)
  • Sluis Dendermonde (1,5 uur voor en na hoog water)
  • Gravensas (0,5 uur voor en na hoog water)
  • Veurnesas (1,5 uur voor en na hoog water)
  • Kattendijksluis (normaal vaarregime)

 

Deze werkwijze en vaarvensters kunnen bijgestuurd worden na evaluatie.


2023.05.28: Beste skippers van ponton A,

Goed nieuws ! Na vorige winter hadden wij op ponton A een aantal defecten aan electriciteitsmeters, watertellers en verlichting vastgesteld.

Wij zijn verheugd U te kunnen melden dat alles intussen hersteld is.

Mocht U toch nog ergens een anomalie bespeuren, deel dit ons a.u.b. onmiddellijk mee, liefst per e-mail op westhoek@westhoekmarina.be of havenmeester@westhoekmarina.be.

Intussen wensen wij jullie allen een zonnig seizoen en een behouden vaart toe.


2023.05.12: Zeer belangrijke informatie in verband met het afval beleid vindt U onder paragraaf " afvalbeleid ", zowel voor Nieuwpoort als voor Veurne.