Nieuws en actueel

Beste leden van het Subteam Binnenvaart,

 

Ik bezorg jullie hieronder een (ontwerp-)persbericht van Rijkswaterstaat betreffende geplande werken op het Julianakanaal en de Schelde-Rijnverbinding.  Dit bericht is een ontwerpbericht. Het definitief persbericht kan mogelijks nog licht wijzigen, maar Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat de inhoudelijke boodschap betreffende deze werken vastligt.

 

Beide werklocaties zijn gesitueerd op Nederlands grondgebied en de werken worden uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat.

 

Gezien de ligging van beide werklocaties dichtbij de grens en de mogelijke impact op ook de Vlaamse pleziervaarder, bezorg ik jullie dit bericht.  Het bericht is in hoofdzaak bestemd voor de beroepsvaart, maar ik vestig jullie aandacht specifiek voor de pleziervaart op de tekst in rood.  Indien gewenst, kunnen jullie deze tekst ook verder communiceren naar jullie leden.

 

Vriendelijke groet,

 

Koen

 

 

 

 

Omvaren vanaf 12 augustus door stremming Julianakanaal

 

Rijkswaterstaat start vanaf maandag 12 augustus met het droogzetten van het Julianakanaal tussen Berg aan de Maas en Obbicht. Hiermee komt een einde aan de onveilige situatie waarbij een kapotte bouwkuip in de vaarweg ligt. Rijkswaterstaat gaat deze kuip tijdens de stremming verwijderen. Daarna wordt het laatste deel van het Julianakanaal dat nog niet verruimd is aangepakt en geschikt gemaakt voor grotere schepen. Het kanaal is daarom tot het voorjaar gestremd. Het gevolg hiervan is dat scheepvaartverkeer een tijd zal moeten omvaren via het noorden over de Maas of via het zuiden over het Albertkanaal.

 

Het scheepvaartverkeer dat regelmatig gebruik maakt van de doorvaarroute van het Julianakanaal moet vanaf 12 augustus omvaren. Dat kan via de noordelijker gelegen vaarroute over de Maas (eventueel met een doorsteek via de Zuid-Willemsvaart) en de Bergsche Maas. Schippers kunnen er ook voor kiezen om via het Zuiden hun vaarroute te vervolgen over het Albertkanaal via Antwerpen en zo hun route naar Zeeland te varen.

Om schippers vooraf een goede keuze te laten maken wordt voorzien in lichtkranten op de belangrijke knooppunten. Ook staat de actuele reisinformatie vermeld op de gebruikelijke informatiepagina’s zoals www.eurisportal.eu, sluisplanning.nl en vaarweginformatie.nl.

 

Omvaarroute in het zuiden

Op de zuidelijke omvaarroute zal deze zomer extra hinder ontstaan. Er wordt namelijk gewerkt aan de Kreekraksluizen in Zeeland die zich op deze omvaarroute bevinden. In de periode van 5 augustus tot 27 september zijn aan deze sluizen werkzaamheden gepland. Alleen de Westkolk is beschikbaar en daarom is de capaciteit bij dit sluiscomplex daarom tijdens die periode minder groot. De wachttijd kan oplopen tot 10 uur. Om de wachtende scheepvaart te faciliteren worden de voorhavens en de vluchthaven Tholen ingericht als wachtlocaties voor de sluis.

 

Maatregelen Kreekraksluizen

Rijkswaterstaat zorgt verder voor 24-uurs scheepvaartbegeleiding (vaartuig met bemanning) ter plaatste. Daarnaast is het afzetten van auto’s tijdelijk verboden, wat de schuttijd bij de sluis kan verkorten. De pleziervaart wordt aangeraden om gedurende de werkzaamheden bij de Kreekraksluizen een andere vaarroute te nemen. Scheepvaart wordt zo goed mogelijk geïnformeerd over de actuele wachttijden zodat zij hun plannen daarop kunnen aanpassen en vroegtijdig een keuze kunnen maken om de route te varen met de minste hinder. Echter zullen deze maatregelen forse wachttijden bij de Kreekraksluis niet kunnen voorkomen.

 

Reden samenloop

De reden dat we het Julianakanaal stremmen per 12 augustus is om de totale uitvoeringsduur van het verruimingsproject zo kort mogelijk te houden. We verwachten dat het droge weer bepalend kan zijn voor de doorloopsnelheid van het hele project. De eerste weken waarin we het kanaal over een lengte van vier kilometer droogzetten, zijn daarom zeer belangrijk. Door deze al in het midden van de zomer te hebben, met naar verwachting droger en zonniger weer, werken we sneller en kunnen we de totale stremming uiteindelijk inkorten. Een definitieve opleverdatum is nog niet te zeggen.

 

Kreekraksluizen

Het uitstellen van het werk aan de Kreekraksluizen is ook niet wenselijk. Dat zal naar verwachting leiden tot ongeplande stremmingen en niet aanvaardbare veiligheidsrisico’s. De verwachting is dat de sluis zonder het geplande onderhoud binnen afzienbare tijd wordt afgekeurd, en dus ongepland gestremd zal worden voor een niet voorzienbare periode (veel langer dan door het geplande onderhoud).

 

Koen Maeghe

Afdelingshoofd

De Vlaamse Waterweg nv

Afdeling Sturing


2024.07.14: De wetgeving omtrent afval wordt steeds strenger. Voor informatie daaromtrent kan u naar deze site: EMIS Navigator (vito.be)

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.


2024.07.14: Er is een aangepaste versie van het havenreglement Westhoek Marina's NV beschikbaar. Deze komt spoedig op de site, maar is beschikbaar ter raadpleging op het kantoor van de havenmeester.


2024.04.06: Belangrijk, deze mededeling van de Vlaamse Waterweg:

" Er werd een nieuw besluit rond de waterwegenvergunning goedgekeurd, dit besluit regelt de tarieven en de digitale vorm van de waterwegenvergunning. De vrijstellingen, de handhaving, het toepassingsgebied e.d. zijn geregeld in het Scheepvaartdecreet.

Wat is er veranderd?

Álle gemotoriseerde vaartuigen die varen op de bevaarbare waterwegen van het Vlaamse Gewest of die gemeerd zijn op een ligplaats op de bevaarbare waterwegen van het Vlaamse Gewest moeten beschikken over een geldige waterwegenvergunning. Niet gemotoriseerde vaartuigen hoeven geen waterwegenvergunning te hebben.

Bijgevolg is één van de grootste aanpassingen dat gemotoriseerde schepen die minder lang zijn dan 6m en trager varen dan 20km/h ook steeds in het bezit moeten zijn van een waterwegenvergunning. "


2024.03.31: We kregen van De Vlaamse Waterweg de melding dat het stremmen van de Sint-Jorissluis volledig opgeheven is en dat de sluis weer als voordien ingezet kan worden.


2024.02.10: Op de terreinen van Sport Vlaanderen Nieuwpoort werden er een aantal laadpalen voor elektrische auto's geplaatst. Wij hebben navraag gedaan en er werd ons bevestigd dat deze toegankelijk zijn voor elkeen tijdens de openingsuren, te weten van 08.00u tot 17.00u. Buiten deze uren is het terrein onherroepelijk gesloten en als iemand vergeet zijn wagen op te halen voor 17.00u zal hij moeten wachten tot de volgende dag 08.00u ! 


2023.12.05: Goed nieuws: de glascontainers werden vandaag vanaf de brug verplaatst naast het Westhoek Marina containerpark, waardoor restafval, papier & carton, PMD  en glas thans op dezelfde site staan.

Dit is beslist een goede verbetering, zowel voor vaste liggers als bezoekers, die niet altijd de glascontainers terugvonden.

 


2023.12.03: Op de pagina " WM Brokerage " op deze site staan een aantal mooie boten te koop. Deze pagina is te bereiken via de menubalk op de startpagina.


2023.11.27: Er worden koudere temperaturen 's nachts aangekondigd. Wij hebben deze morgen dan ook het water op de pontons afgesloten om schade aan de installaties te voorkomen. Dit zowel in Nieuwpoort als in Veurne. ECHTER: indien er skippers zijn die water nodig hebben nadat de toevoer is afgesloten kunnen we hen helpen. Gelieve zich daarvoor naar het kantoor van de Havenmeester te wenden.


2023.10.28: Op de bladzijde " Tarieven WM Nieuwpoort " staan de tarieven voor stalling 2024 vermeld.


2023.10.02: De Vlaamse Waterweg deelt ons mee:

Bij deze willen we u laten weten dat de geplande baggerwerken op het kanaal Ieper-IJzer zullen starten begin november. Deze ingrijpende werken zullen het varen naar en van de jachthaven in Ieper grotendeels beperken en soms verhinderen gedurende de periode van de werken. Hier is een tijdspanne voorzien vanaf 2/11/2023 t.e.m. 31/01/2024.

De werken worden uitgevoerd vanop het water met sliboverslag aan de Oostkaai t.o.v. de site van Delva shopping, Rechter Oever Kanaal Ieper-IJzer.

In eerste instantie wordt de haven integraal aangepakt en dienen de aanwezige schepen te worden verlegd. Afhankelijk van de vooruitgang van de werken en het succes van de aanpak kunnen die schepen dan terug komen in de mate dat de mobiele werfzone zich verplaatst.

Dus deze werfzone (ponton met kraan, duwboot, slib-bak en toebehoren) zal afwaarts langs het kanaal het baggeren realiseren.

Belangrijk is dat de overslagplaats aan de Oostkaai gedurende heel deze periode constant zal gebruikt worden door de aannemers en vrij moet blijven.

De werkdagen zijn van maandag t.e.m. vrijdag tussen 6:00 en 18:00.

De aannemer vraagt stremming aan gedurende de gehele periode van de werken, dit tussen de kop van de haven (Ligplaats Ieper LO kmp 0.0) en de brug N38 (Kanaal Ieper-IJzer km 1.5).

Vriendelijke groeten

Benedikt Haerynck

sectorverantwoordelijkeBeheer

De Vlaamse Waterweg nv


Beste skipper,

De firma BLACKTON is in opdracht van de VLAAMSE WATERWEG begonnen met vervanging van de planken op ponton A.

Het worden dikke VOLLE PLANKEN van Belgische makelij i.p.v. de holle dunnen planken. Ook aan de bevestiging van de planken wordt extra aandacht geschonken. De werkzaamheden zullen ongeveer 60 werkdagen in beslag nemen; veel zal natuurlijk afhangen van de weersomstandigheden.

U hoeft uw boot niet te verplaatsen.

Gelieve wel de voorste plaatsen van parking A tijdens de werkzaamheden niet te bezetten met uw wagen, maar dus vrij te laten voor de trailers en de camionette van de aannemer (zie foto).

Dank voor uw begrip, uw medewerking en … uw geduld!


Maximum snelheden op de Vlaamse Waterwegen.

BINNEN DE HAVEN: MAX 3 KM/H !

A. IJZER

1. Ijzer van de Franse grens tot Lo-Fintele ( 12.6 km ): max 6 km/h

2. Van Lo-Fintele tot Hoge Brug te Diksmuide ( 13.6 km ): max 8 km/h

3. Van Hoge Brug te Diksmuide tot Nieuwpoort ( 17.7 km ): max 10 km/h

B. KANAAL VAN IEPER NAAR DE IJZER

1. Vanaf Ieper tot Ijzer (15.2 km ): max 7 km/h

C. KANAAL PLASSENDALE – NIEUWPOORT

1. Vanaf Kanaal Gent – Nieuwpoort (21 km ): max 9 km/h

D. KANAAL NIEUWPOORT – VEURNE - DUINKERKE

1. Vanaf Nieuwpoort tot Franse grens ( 18.9 km ): max 7 km/h

E. LOKANAAL

1. Van begin tot einde ( 14.5 km ): max 6 km/h

F. LEIE

1. Franse grens tot  Deinze: ( 36.5 km ): max 12 km/h

2. Van Deinze tot Astene ( 4.8 km ): max 7 km/h

3. Van Astene tot aan de Ringvaart ( 20.1 km ): max 8 km/h

G. KANAAL VAN ROESELARE NAAR DE LEIE

1. ( +/- 16 km ): max 10 km/h

H. AFLEIDINGSKANNAL VAN DE LEIE

1. TUSSEN Deinze en het Kanaal Gent – Oostende ( 24km ): max 12 km/h

I. KANAAL VAN GENT NAAR OOSTENDE

1. Van de Ringvaart rond Gent tot het afleidingskanaal van de Leie  ( 11.6 km ):  max 12 km/h

2. Van het afleidingskanaal van de Leie tot de Dammepoortsluis Brugge ( 42.2    km ): max 10 km/h

3. Van de Dammepoortsluis Brugge tot het Kanaal Plassendale – Nieuwpoort (  11.0 km ): max 12 km/h

In het restaurant Neptunus gelegen op het gelijkvloers van het havengebouw bent U van harte welkom en kan U genieten van een korting van 15% op de tarieven zoals vermeld op de kaart. Dit aanbod is zowel geldig voor skippers met een vaste ligplaats als voor skippers bezoekers, voor die laatste mits het voorleggen van hun overnachtingsbewijs.

Ook kinderen zijn welkom, waarbij van de ouders of begeleiders verwacht wordt dat zij zich correct gedragen, zodat andere klanten niet gestoord worden.


2023.05.12: Zeer belangrijke informatie in verband met het afval beleid vindt U onder paragraaf " afvalbeleid ", zowel voor Nieuwpoort als voor Veurne.